Dataset

Tijdreeksen sociale zekerheid

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de aantallen uitkeringen en uitgekeerde bedragen in het kader van diverse verzekeringen en voorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid. De uitkeringen en uitgekeerde bedragen worden uitgesplitst naar periode (jaren). De uitkeringen zijn de uitkeringen ultimo december, de getoonde bedragen betreffen de som van de uitgekeerde bedragen in een jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: Een klein aantal reeksen heeft als startpunt 1900 en beslaat de volledige periode tot en met heden, een groter aantal start in de loop van de twintigste eeuw. De jaren voor het startpunt zijn met een '.' aangegeven. Vooral in de langere tijdreeksen kunnen onderbrekingen voorkomen. Allerlei oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen zoals herberekening van cijfers of een gewijzigd inzicht, veranderingen in statistische indelingen en dergelijke.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31-07-2023:

Toegevoegd zijn de jaarcijfers 2022 van:

 • de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
 • de Ziektewet;
 • de Algemene bijstandsuitkeringen;
 • de IOAW-uitkeringen;
 • de IOAZ-uitkeringen
 • de BBZ-uitkeringen;
 • de AKW-gerechtigden;
 • de AKW-telkinderen;
 • de AOW-uitkeringen;
 • de Anw-uitkeringen;
 • de WW-uitkeringen.

Toegevoegd zijn de uitgekeerde bedragen van:

 • de AOW van 2022;
 • de AKW van 2022;
 • de AO van 2022;
 • de WW van 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Nieuwe cijfers komen in medio 2024.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03763

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03763

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03763

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.