Dataset

Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat tijdreeksen over aantal bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten en -lasten, en resultaten van een aantal bedrijfstakken en -branches. Deze reeksen beschrijven veranderingen in de belangrijkste indicatoren van het bedrijfsleven door de jaren heen. Voor het samenstellen van de reeksen zijn data uit verschillende bronnen verzameld. In de loop van de tijd zijn om verschillende redenen breuken ontstaan in de gepubliceerde cijfers, waardoor deze niet alle vergelijkbaar zijn. Om de cijfers vergelijkbaar te maken zijn "reparaties" uitgevoerd (zie paragraaf 4).

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te vergelijken. Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches: Motor- en autobranche (SBI 50, 501, 50102, 50104, 502, 503, 504 en 505), Groothandel en detailhandel (SBI 51 en 5210a), Horeca (SBI 55, 551, 552, 553, 554 en 555), Vervoer (SBI 60 tot en met 64), en Zakelijke dienstverlening (SBI 72, 7412, 742 en 744).

Voor de verklaring van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 1987 t/m 2008

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80067ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80067ned

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80067ned

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.