Dataset

Bestuursrecht; procedures bij het College van Beroep voor bedrijfsleven

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort beroep (besluiten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en tuchtbeschikkingen).

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts. De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie(14 juli 2007):

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen circa een half jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37488

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37488

Bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar soort beroep.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37488

Bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar soort beroep.