Dataset

Echtscheidingsprocedures; kinderalimentatie 2001-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 26-04-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde kinderalimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de kinderalimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) kinderalimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80734NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen