Dataset

Echtscheidingsprocedures; kinderalimentatie 2001-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde kinderalimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de kinderalimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) kinderalimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80734NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen