Dataset

Echtscheidingsprocedures; kinderalimentatie 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde kinderalimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de kinderalimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) kinderalimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80734NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80734NED

Maandelijkse kinderalimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aantal minderjarige kinderen