Dataset

Echtscheidingsprocedures; partneralimentatie aan vrouw, 2001-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel heeft betrekking op de bij echtscheidingsprocedures vastgestelde partneralimentatie zoals vastgelegd in de echtscheidingsbeschikking van de rechter. Er geldt een alimentatieplicht voor de partner. De hoogte van de alimentatie is in principe vrij te bepalen door de ex-partners. Afspraken hierover kunnen worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Als dit nodig is neemt de rechter een beslissing. In de tabel zijn, behalve de procentuele verdeling van de partneralimentatie ook de mediaan en het rekenkundig gemiddelde van de (maandelijks te betalen) partneralimentatie opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016: Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80735NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80735NED

Maandelijkse partneralimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aan vrouwen toegekende partneralimentatie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80735NED

Maandelijkse partneralimentatie zoals vastgesteld door de rechter Aan vrouwen toegekende partneralimentatie