Dataset

Echtscheidingsprocedures naar leeftijd partners 1994-2013

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingszaken bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn gegevens over de leeftijd van de partners bij afgedane echtscheidingsprocedures.

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijziging per 10 maart 2016: Cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37929

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37929

Afgedane echtscheidingsprocedures naar leeftijd van de betrokken partners bij einde procedure.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37929

Afgedane echtscheidingsprocedures naar leeftijd van de betrokken partners bij einde procedure.