Dataset

Natura 2000 - Vegetatiemonitoring - Satellietbeeld Segmentaties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/16/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bevat momentopnames van geautomatiseerd gegenereerde vegetatiestructuur-classificaties van de Natura 2000 gebieden, op basis van SuperView Netherlands Space Office (NSO) satellietbeelden. De beelden worden elke één tot vier maanden beschikbaar gesteld door het NSO en middels een modelberekening gesegmenteerd tot vegetatiestructuur-klassen. De geanalyseerde beelden gaan terug tot 2019. De resultaten van de modelberekening liggen over elkaar heen op de kaart. Gebruik filteropties om resultaten van individuele datums te bekijken.

De data wordt gevisualiseerd in een ArcGIS Operations Dashboard waarin alle gesegmenteerde momentopnames met elkaar te vergelijken zijn. Dit product ondersteunt de natuurmonitoring van de Natura 2000 gebieden in Zuid-Holland. Bekijk het dashboard via de volgende link: https://pzh.maps.arcgis.com/apps/dashboards/478920c4012042b0a17b42e353345aba.

Het model is nog volop in ontwikkeling om de wisselende kwaliteit van de satellietbeelden te ondervangen. Hierdoor kunnen de segmentaties soms sterk afwijken van de werkelijkheid.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3ANATURA2000_VEGETATIEMONITORING_SATELLIETBEELD_SEGMENTATIES&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

NATURA2000_VEGETATIEMONITORING_SATELLIETBEELD_SEGMENTATIES

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Natura 2000 - Vegetatiemonitoring - Satellietbeeld Segmentaties

NATURA2000_VEGETATIEMONITORING_SATELLIETBEELD_SEGMENTATIES

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Natura 2000 - Vegetatiemonitoring - Satellietbeeld Segmentaties

Data schemes

NATURA2000_VEGETATIEMONITORING_SATELLIETBEELD_SEGMENTATIES feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name label nvarchar type Label (vegetatiestructuur)
name datum datetime2 type Datum van gesegmenteerd satellietbeeld (in datum notatie)
name date nvarchar type Datum van gesegmenteerd satellietbeeld (in string notatie)
name beeld nvarchar type Naam van gesegmenteerd satellietbeeld
name season nvarchar type Seizoen
name Month nvarchar type Maand
name Year numeric type Jaar
name Id numeric type ID nummer
name natura2000 nvarchar type Natura 2000 gebied
name gridcode numeric type N.v.t.

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Natura 2000 - Vegetatiemonitoring - Satellietbeeld Segmentaties

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint