Search

2 datasets

 • In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Deze worden conform de profieldocumenten https://www.natur...

  Data owner: Rijkswaterstaat
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Nature and landscape management
 • WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 26/04/2021
  Theme: Spatial planning