Dataset

Zoeken

2 datasets

 • WKPB - Publiekrechtelijke Berperking - Wet Bodembescherming: Overzicht van de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, g...

  Data eigenaar: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Ruimtelijke ordening
 • In het kader van Natura2000 worden gebiedsdekkende habitatkarteringen opgebouwd voor gebieden die zijn aangewezen als habitatrichtlijngebied. Deze worden conform de profieldocumenten https://www.natur...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Natuur- en landschapsbeheer