Dataset

Echtscheidingsprocedures 1993-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 10-05-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingsprocedures bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn o.a. gegevens over de aard van het verzoek, de betrokken personen (partners en minderjarige kinderen) de huwelijksduur tot het moment van de beschikking en de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over beslissingen in nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld eventuele alimentatie voor de partner en/of kind(eren), toewijzing van de voormalige gezamenlijk gebruikte woning, toewijzing van het ouderlijk gezag en de vastgestelde omgangsregeling).

De daling van het aantal echtscheidingsprocedures sinds 2001 is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de toename van het aantal zogenoemde 'flitsscheidingen'. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens werd dit geregistreerd partnerschap ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. Aangezien flitsscheidingen niet door de rechter werden uitgesproken, zijn flitsscheidingen niet in deze tabel opgenomen. De flitsscheiding is per 1 maart 2009 weer afgeschaft.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016 De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37192

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37192

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37192

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.