Dataset

Echtscheidingsprocedures 1993-2013

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Recht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingsprocedures bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn o.a. gegevens over de aard van het verzoek, de betrokken personen (partners en minderjarige kinderen) de huwelijksduur tot het moment van de beschikking en de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over beslissingen in nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld eventuele alimentatie voor de partner en/of kind(eren), toewijzing van de voormalige gezamenlijk gebruikte woning, toewijzing van het ouderlijk gezag en de vastgestelde omgangsregeling).

De daling van het aantal echtscheidingsprocedures sinds 2001 is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de toename van het aantal zogenoemde 'flitsscheidingen'. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens werd dit geregistreerd partnerschap ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. Aangezien flitsscheidingen niet door de rechter werden uitgesproken, zijn flitsscheidingen niet in deze tabel opgenomen. De flitsscheiding is per 1 maart 2009 weer afgeschaft.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016 De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37192

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37192

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37192

Echtscheidingsprocedures naar aard van het verzoek, verzoekende partij, toegekend recht in debet, huwelijksduur, minderjarige kinderen, etc.