Dataset

Bestuursrecht; procedures bij het College van Beroep voor bedrijfsleven

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over ingediende, afgedane en aanhangige beroepsprocedures in bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De gegevens zijn uitgesplitst naar soort beroep (besluiten Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en tuchtbeschikkingen).

Een beroep op de bestuursrechter wordt ingesteld tegen een besluit van een bestuursorgaan, zoals een ministerie, een gemeente, een sociale dienst, enzovoorts. De indeling naar regelgeving is gebaseerd op de wet of regeling waarop het bestreden besluit van het bestuursorgaan berustte.

Gegevens beschikbaar vanaf:1992

Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie(14 juli 2007):

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De nieuwe cijfers komen circa een half jaar na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37488

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37488

Bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar soort beroep.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37488

Bestuursrechtspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar soort beroep.