Dataset

Strafzaken; bijzondere procedures, 1990-2016

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over schadevergoedingen aan ex-verdachten en over gratieverlening.

De cijfers over schadevergoedingen zijn uitgesplitst naar vergoeding wegens onterechte hechtenis en vergoeding van gemaakte kosten. Van deze schadevergoedingen zijn cijfers beschikbaar over

  • ingediende verzoeken
  • toegekende verzoeken
  • toegekende bedragen en het gemiddeld toegekende bedrag per toegekend verzoek.

De cijfers over gratieverlening zijn onderverdeeld in ontvangen verzoekschriften en beslissingen. De beslissingen zijn verder uitgesplitst naar

  • onvoorwaardelijke gratieverlening
  • voorwaardelijke gratieverlening
  • afwijzing gratieverlening.

Gegevens beschikbaar van 1990 tot en met 2016.

Status van de cijfers: De cijfers hebben de status definitief.

Wijzigingen per 30 november 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37632

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37632

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37632

Schadevergoedingen aan ex-verdachten, gratieverlening. Schadevergoeding na onterechte hechtenis, vergoeding van kosten.