Dataset

Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten, 1994-2010

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Law
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012 en voortgezet als Misdrijven; ingeschreven strafzaken naar grote gemeenten. Zie ook paragraaf 3. De reden van stopzetting in de invoering van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010.

Deze tabel bevat het aantal rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM), onderverdeeld naar 25 grote gemeenten en enkele kenmerken van de gemeente waar het misdrijf plaatsvond.

De grote gemeenten zijn gekozen op grond van het grotestedenbeleid (GSB).De kenmerken bestaan uit de mate van stedelijkheid en de grootteklasse van de gemeenten. In de tabel zijn deze gegevens verder uit te splitsen naar:

  • soort misdrijf;
  • soort verdachte;
  • leeftijd van de verdachte. De cijfers in de tabel zijn afgerond op vijftallen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994. Frequentie: jaarlijks

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers, de overige cijfers in deze tabel zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet per 27-07-2012.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37639

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37639

Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37639

Ingeschreven strafzaken naar 25 grote gemeenten en stedelijkheid. Soort misdrijf, soort verdachte en leeftijd verdachte.