Dataset

Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat tijdreeksen over aantal bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten en -lasten, en resultaten van een aantal bedrijfstakken en -branches. Deze reeksen beschrijven veranderingen in de belangrijkste indicatoren van het bedrijfsleven door de jaren heen. Voor het samenstellen van de reeksen zijn data uit verschillende bronnen verzameld. In de loop van de tijd zijn om verschillende redenen breuken ontstaan in de gepubliceerde cijfers, waardoor deze niet alle vergelijkbaar zijn. Om de cijfers vergelijkbaar te maken zijn "reparaties" uitgevoerd (zie paragraaf 4).

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te vergelijken. Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches: Motor- en autobranche (SBI 50, 501, 50102, 50104, 502, 503, 504 en 505), Groothandel en detailhandel (SBI 51 en 5210a), Horeca (SBI 55, 551, 552, 553, 554 en 555), Vervoer (SBI 60 tot en met 64), en Zakelijke dienstverlening (SBI 72, 7412, 742 en 744).

Voor de verklaring van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 1987 t/m 2008

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80067ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80067ned

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80067ned

Werkzame personen, bedrijfsopbrengsten, -lasten en -resultaat in handel, transport en dienstverlening; gecorrigeerde reeks voor methodebreuken.