Dataset

Bedrijfsleven; omzet, bedrijfstak (SBI 2008), regio 2016-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzet van bedrijven ingedeeld naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio (landsdelen, provincies en COROP-gebieden). Alle vestigingen van één bedrijf zijn toebedeeld aan de hoofdactiviteit (SBI) van het bedrijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2016.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 maart 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83796NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83796NED

Omzet
Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83796NED

Omzet
Standaard bedrijfsindeling(SBI 2008),regio (landsdeel,provincie en COROP)