Dataset

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Energy
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over aantallen bedrijven, werkzame personen en werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van een groot aantal SBI-bedrijfstakken en -branches.

De aantallen bedrijven zijn bedrijven die op 1 januari van het verslagjaar 'economisch actief' waren. Dit zijn bedrijven waar een of meer mensen per week 15 uur of langer werken. Dit betekent dat bedrijven waar minder werd gewerkt niet in het onderzoek zijn betrokken. Alle overige uitkomsten in de tabel hebben betrekking op alle bedrijven die tijdens het verslagjaar economisch actief waren.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te vergelijken. Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches. 0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening; 10 - 14 Winning van delfstoffen; 15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1); 3663.1 Sociale werkvoorziening; 40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water; 41 Winning en distributie van water; 45 Bouwnijverheid; 50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations; 51 Groothandel en handelsbemiddeling; 52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren; 55 Horeca; 60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie; 71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen; 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke; 73 Speur- en ontwikkelingswerk; 74 Overige zakelijke dienstverlening; 90 Milieudienstverlening; 93 Overige dienstverlening. Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar over de jaren 2000 tot en met 2005.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2008: Voor verslagjaar 2005 zijn de cijfers van de SBI 36631 sociale werkvooziening gecorrigeerd. De belangrijkste reden hiervoor is het ter beschikking komen van nieuwe informatie over een beperkt aantal bedrijven.

Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2005. Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor gekozen te starten met een nieuwe tabel met uitkomsten vanaf het verslagjaar 2006, zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70897NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70897NED

Aantal bedrijven, financiële gegevens en aantallen werkzame personen. SBI'93 (delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70897NED

Aantal bedrijven, financiële gegevens en aantallen werkzame personen. SBI'93 (delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer,