Dataset

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, 2008-1e kwartaal 2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Finance
  • Trade
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze Statlinetabel geeft samenhangende informatie over recente ontwikkelingen in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze tabel verschilt in opzet van veel andere Statlinetabellen. De meeste tabellen geven gedetailleerde resultaten van één statistiek, terwijl in deze verzameltabel de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar zijn gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het bedrijfsleven als geheel. Naast actuele kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks van de betrokken bedrijfstakken en branches worden samengesteld. Deze tabel is per 12 juni stopgezet en wordt opgevolgd door een nieuwe tabel, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Status van de cijfers: De gegevens, die per kwartaal worden gepubliceerd, zijn over 2017 en 2018 voorlopig en voor de overige perioden definitief. De structuurgegevens per jaar zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 februari 2018: De cijfers over het derde kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het vierde kwartaal 2017 toegevoegd. Tevens zijn de structuurgegevens over 2015 toegevoegd.

In de volgende gegevens zijn wijzigingen doorgevoerd: Omzetindex en –ontwikkeling: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Prijsindex en –ontwikkeling: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld. Daarnaast zijn vanaf nu de prijsindex en –ontwikkeling niet meer beschikbaar voor het aggregaat 62-63 IT- en informatiedienstverlening. Daarmee wordt aangesloten op de brontabel.

Conjunctuurgegevens: Tot 2016 was er verschil tussen de kwartaalcijfers en de cijfers van de eerste maand van het kwartaal. Eerst werden hiervoor de maandcijfers gebruikt. Vanaf nu worden de kwartaalcijfers gebruikt. Het is logischer om die te gebruiken, omdat de tabel Conjunctuurbeeld een kwartaaltabel is.

Faillissementen: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld.

Structuurgegevens: De resultaten van de zogenaamde structuurgegevens weken in detail (aantal decimalen) af van dezelfde uitkomsten zoals gepubliceerd in diverse andere Statlinetabellen. In deze publicatie zijn de resultaten geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de uitkomsten in deze tabel nu ook zijn afgerond op gehele getallen en daarmee in overeenstemming zijn met de diverse andere publicaties op Statline.

Wijzigingen per 19 oktober 2017: De cijfers over het tweede kwartaal 2017 zijn toegevoegd en de voorgaande perioden over 2017 kunnen zijn bijgesteld. Bij de conjunctuurgegevens is het derde kwartaal 2017 toegevoegd. De cijfers uit deze tabel zijn vergeleken met de cijfers uit de onderliggende specifieke brontabellen, zoals tabellen van de omzet- en prijzenstatistieken en de conjunctuurenquête Nederland (COEN). Uit deze vergelijking zijn inconsistenties naar voren gekomen. De verschillen zijn voornamelijk veroorzaakt door het niet altijd doorvoeren van gewijzigde cijfers uit de brontabellen. Daarnaast zijn in een beperkt aantal gevallen abusievelijk cijfers over 'Kwartaal op Kwartaal' ontwikkelingen in plaats van 'Jaar op Jaar' ontwikkelingen gepubliceerd. Alle verschillen zijn in deze versie van de tabel gecorrigeerd. Een aantal cijfers over de industrie zijn door onvoldoende betrouwbaarheid vervangen door een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81838NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81838NED

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen,conjunctuurbeeld, faillissementen en structuurgegevens per bedijfstak

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81838NED

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen,conjunctuurbeeld, faillissementen en structuurgegevens per bedijfstak