Dataset

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel zijn de belangrijkste uitkomsten uit diverse conjunctuurrelevante statistieken bij elkaar gebracht. De tabel biedt hiermee een actueel samenhangend conjunctuurbeeld van de betrokken bedrijfstakken en branches en voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Naast kwartaalinformatie bevat deze tabel een aantal structuurgegevens uit de laatst gepubliceerde productiestatistieken die jaarlijks worden samengesteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 2008

Wijzigingen per 16 augustus 2023: Cijfers van het tweede kwartaal 2023 zijn, voor zover beschikbaar, toegevoegd. Voorgaande perioden vanaf 2019 kunnen zijn bijgesteld. De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De eerste voorlopige uitkomsten publiceert het CBS als regel twee maanden na afloop van het verslagkwartaal.

Deze tabel wordt op één moment voor alle kwartaalvariabelen uit de diverse statistieken ververst. Dit betreft zowel nieuwe cijfers als het actualiseren van reeds gepubliceerde cijfers.

Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Doordat deze tabel op één moment voor alle betrokken statistieken wordt ververst, kan het voorkomen dat er op enig moment per bedrijfstak/branche beperkte verschillen zijn tussen de uitkomsten van variabelen in deze tabel en dezelfde variabelen in de specifieke, vaak meer gedetailleerde branchetabel (zie paragraaf 3 voor overzicht van deze tabellen). De specifieke branchetabellen hebben namelijk hun eigen moment van update en bevatten altijd de meest actuele cijfers.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84142NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84142NED

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84142NED

Indexcijfers en ontwikkelingen van de omzet en prijzen, conjunctuurbeeld, faillissementen en stuctuurgegevens per bedrijfstak