Dataset

Conjunctuurenquête; bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/30/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers, inclusief betrouwbaarheidsmarges, over de mening van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) en MKB-bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers: Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 mei 2024: De cijfers van mei 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 maart 2024: Door een technische fout waren de meeste uitkomsten voor februari 2024 een factor 100 te klein. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van juni, verschijnt naar verwachting 27 juni 2024.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48010NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48010NED

Conjunctuurenquête, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48010NED

Conjunctuurenquête, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte