type-icon

Dataset

Conjunctuurenquête; bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 20-02-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Ja
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten
Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de mening van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) en MKB-bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2015

Status van de cijfers:
Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 12 februari 2021:
Cijfers van het 1e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 2e kwartaal van 2021, verschijnt naar verwachting medio mei 2021.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48010NED

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
E-mail: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48010NED

Conjunctuurenquete, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48010NED

Conjunctuurenquete, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte