Dataset

Conjunctuurenquête; bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 16-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers, inclusief betrouwbaarheidsmarges, over de mening van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ontwikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven. De gegevens worden uitgesplitst naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) en MKB-bedrijfsgrootte. Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven beschikbaar is.

Deze tabel is ontwikkeld voor het programma 'MKB en Ondernemerschap'.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015

Status van de cijfers: Alle gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 mei 2024: De cijfers van april 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 7 maart 2024: Door een technische fout waren de meeste uitkomsten voor februari 2024 een factor 100 te klein. Dit is nu gecorrigeerd.

Wanneer komen nieuwe cijfers beschikbaar? De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten van mei, verschijnt naar verwachting 30 mei 2024.

Bestemmingspagina: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48010NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48010NED

Conjunctuurenquête, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48010NED

Conjunctuurenquête, productie, omzet, prijzen, opdrachten, voorraden Bedrijfstakken, bedrijfsgrootte