type-icon

Group

Conjunctuur [Corona]

Permanent linkCopied
De community brengt alle data, toepassingen en experts rond Corona/COVID-19 bij elkaar. Het Coronavirus gaat uiteraard gevolgen met zich meebrengen op middellange termijn. Data.overheid.nl faciliteert in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van data op diverse onderwerpen.

Deze categorie is bestemd voor de gevolgen voor de conjunctuur. Denk hierbij aan consumentenvertrouwen, arbeidsplaatsen of bedrijventerreinen.

Mis je een dataset in deze groep of heb je vragen over een dataset, dan kun je dit via ons forum ook aan de community vragen: https://corona.datacommunities.nl/t/over-de-categorie-conjunctuur
 • Datasets

11 datasets

 • Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW) waarbij voor seizoeninvloeden is gecorrigeerd. Het gaat hierbij alleen om ontslagwerkloosheid. D...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Economy
 • Deze tabel verschaft actuele informatie over de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wo...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Economy
 • De consumentenprijsindices (CPI's) voor alle huishoudens, werknemers- gezinnen met laag en hoog inkomen berekend door het CBS met 1995 als basisjaar, geeft de gemiddelde prijsverandering weer van goe...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Market surveillance
 • Het Kadaster heeft belangrijke vastgoedinformatie. Iedere maand publiceren wij cijfers over onder andere woningverkopen, hypotheken, executieveilingen, agrarische grond en schepen in ons Vastgoed Dash...

  Data owner: Dienst voor het kadaster en de openbare registers
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Spatial planning
 • Deze tabel bevat cijfers over de mening van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Met behulp van dit panelonderzoek wordt inzicht verkr...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 20/02/2021
  Theme: Economy
 • Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Het betreft vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kw...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 17/02/2021
  Theme: Employment opportunities
 • Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde informatie over de mening van Nederlandse ondernemers over ontwikkelingen, verwachtingen en oordelen met betrekking tot hun bedrijf. Door middel van een panelonde...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 14/02/2021
  Theme: Economy
 • IBIS bevat beschrijvende data over de 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen: kwantitatief: bruto- en netto oppervlak, aanbod (gemeente/particulier, terstond uitgeefbaar/niet terstond uitgeefbaar), en ...

  Data owner: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Space and infrastructure
 • Deze tabel bevat de ongecorrigeerde gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Economy
 • Koopbereidheid van particuliere huishoudens met een inkomen onder en boven de lage inkomensgrens. Huishoudens van studenten en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn buiten beschouwing gel...

  Data owner: Centraal Bureau voor de Statistiek
  Bijgewerkt: 31/01/2021
  Theme: Income policy

Filter your results