Dataset

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/15/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Het betreft vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.

Voor vacatures geldt de volgende relatie: Open(t) - Open(t-1) = Ontstaan(t) - Vervuld (t) Waarbij t een kwartaal is.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2023 definitief, cijfers van 2024 zijn voorlopig. De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 15 mei 2024: Toegevoegd zijn de voorlopige kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024. De cijfers over 2023 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84545NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84545NED

seizoengecorrigeerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures alleen totalen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84545NED

seizoengecorrigeerde openstaande, ontstane en vervulde vacatures alleen totalen