Dataset

Faillissementen; stroomcijfers, 1981-2011

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de aangevraagde, uitgesproken, vernietigde en beëindigde faillissementen. In de tabel worden de rekesten (faillissementsaanvragen) uitgesplitst naar indiener van het rekest en naar regio. De uitgesproken faillissementen worden uitgesplitst naar oorsprong van het faillissement, naar rechtsvorm en naar regio. De beëindigde faillissementen worden uitgesplitst naar wijze van beëindiging en naar regio.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2011.

Status van de cijfers: Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2013: Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting: De tabellen over de uitgesproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37463

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37463

Aanvragen naar indiener, uitspraken naar herkomst en rechtsvorm, vernie- tigingen naar rechtsvorm, beëindigingen naar wijze. Cijfers naar regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37463

Aanvragen naar indiener, uitspraken naar herkomst en rechtsvorm, vernie- tigingen naar rechtsvorm, beëindigingen naar wijze. Cijfers naar regio