Dataset

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat de aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen uitgesplitst naar type gefailleerde (natuurlijke personen met en zonder eenmanszaak) en regio's.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2009

Status van de cijfers De uitkomsten van de laatste twee maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024: De uitkomsten over de maand maart 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De uitkomsten over de maand april 2024 verschijnen naar verwachting op 13 mei 2024.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82243NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82243NED

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82243NED

Uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen type gefailleerde en regio