Dataset

Uitgesproken faillissementen; mkb, business-economy; bedrijfskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 04/12/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over aantallen door rechters in Nederland uitgesproken faillissementen in het midden- en kleinbedrijf en de gemiddelde bedrijfsleeftijd op het moment van uitspreken van het faillissement . De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, leeftijd van het bedrijf en de groeicategorie.

Deze tabel is ontwikkeld in het kader van de Staat van het MKB.

Gegevens beschikbaar: vanaf eerste kwartaal 2011.

Status van de cijfers: De uitkomsten van het laatste kwartaal zijn voorlopig.

Wijzigingen per 12 april 2024: Cijfers van het eerste kwartaal 2024 zijn toegevoegd en de cijfers van het vorige kwartaal kunnen zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De resultaten van het tweede kwartaal 2024 worden naar verwachting medio juli 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mkbstatline.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MKB&tableId=48045NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/48045NED

Uitgesproken faillissementen grootteklasse, leeftijd, groeicategorie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/48045NED

Uitgesproken faillissementen grootteklasse, leeftijd, groeicategorie