Dataset

Uitgesproken schuldsanering; jaar, persoonskenmerken (1999-2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen, waarover in het lopende jaar een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2022.

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren. Bij publicatie van nieuwe jaarcijfers kunnen de voorgaande jaren worden bijgesteld.

Wijziging per december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Personen met uitgesproken schuldsanering; jaar uitspraak, persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84923NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84923NED

Personen met uitgesproken schuldsanering Persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84923NED

Personen met uitgesproken schuldsanering Persoonskenmerken