Dataset

Personen die ooit een schuldsanering hebben gekregen via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (vanaf 01-01-1998)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Law
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Personen, waarover een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. De Raad voor de rechtspraak levert de gegevens.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het is mogelijk dat een persoon terugkeert in de wettelijke schuldsanering. Het bestand is daardoor niet uniek op persoon, maar wel in combinatie met de datumvariabelen.

Populatie

In deze component bevinden zich alle natuurlijke personen die ooit een wettelijke schuldsanering hebben gekregen. De integrale waarneming is vanaf 1998.

Alle cijfers voor alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand, dat de basis vormt, kan met terugwerkende kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan worden gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806098ac

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier