Dataset

Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over personen, die op peildatum 31 december in een schuldsaneringstraject zitten. Het betreft de door de rechter uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, sociaaleconomische categorie en de samenstelling van het huishouden.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers: De cijfers zijn voorlopig voor alle jaren. Bij publicatie van nieuwe jaarcijfers kunnen de voorgaande jaren worden bijgesteld.

Wijziging per december 2023: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel ‘Personen in de schuldsanering op 31 december; persoonskenmerken’. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 worden de voorlopige cijfers over het jaar 2023 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85708NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85708NED

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) in schuldsanering op 31 december geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85708NED

Personen (aantal, per 100.000 inwoners) in schuldsanering op 31 december geslacht, leeftijd, herkomst en type huishouden