Dataset

Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type 1999-2017

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Finance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen (onderdeel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Wsnp). In de tabel worden de beëindigingen uitgesplitst naar wijze van beëindiging, naar regio en type persoon.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 16 april 2021: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door twee nieuwe tabellen: "Personen met uitgesproken schuldsanering; persoonskenmerken, wijze afdoening" en "Personen uitgesproken schuldsanering; regio, wijze afdoening". Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80426ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80426ned

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80426ned

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie