type-icon

Dataset

Beëindigde schuldsaneringen; beëindigingswijze, type schuldenaar en regio

Permanent linkCopied
Status Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 21/02/2021
License CC-BY (4.0)
Gepubliceerd Yes
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de door de rechter beëindigde wettelijke schuldsaneringen (onderdeel van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, Wsnp).
In de tabel worden de beëindigingen uitgesplitst naar wijze van beëindiging, naar regio en type persoon.

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers over beëindigde schuldsaneringen worden elk kwartaal met terugwerkende kracht bijgesteld.

Wijziging per 30 maart 2018:
De vier kwartalen van 2017 en de jaarcijfers van 2017 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het deels wegvallen van financiering wordt deze tabel met kwartaalcijfers niet meer per kwartaal geüpdatet. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 3. Deze tabel wordt in 2019 stopgezet en vervangen door een nieuwe tabel waarin alleen jaarcijfers worden opgenomen. Deze zal jaarlijks aan het begin van het tweede kwartaal verschijnen.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80426ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80426ned

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80426ned

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging, gemiddelde looptijd, type schuldenaar en provincie