Dataset

Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal nieuwe uitkeringen (instroom) en het aantal beëindigde uitkeringen (uitstroom) in het kader van een aantal wetten over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplitst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • AO-wet;
  • reden van beëindiging.

Gegevens beschikbaar van 2010 t/m 2015.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste 2 maanden en de jaarcijfers 2015. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 30 maart 2018: Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80906ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80906ned

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in- en uitstroom Geslacht, leeftijd, AO-wetten

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80906ned

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in- en uitstroom Geslacht, leeftijd, AO-wetten