Dataset

Personen met een beeindigde loonkostensubsidie (01-01-2005 - 01-12-2012)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen voor wie in de verslagmaand loonkostensubsidie is beëindigd. Met loonkostensubsidie wordt bedoeld de door de gemeente voor een tot de gemeentelijke re-integratiedoelgroep behorende persoon aan een werkgever al of niet via een re-integratiebedrijf verstrekte subsidie voor loonkosten. De gemeente kan ook zelf de werkgever zijn. Het gaat erom dat de subsidies te herleiden zijn tot de individuele persoon.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Populatie

Alle personen voor wie in de verslagmaand de loonkostensubsidie is beëindigd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a7e1

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier