Dataset

Personen met een lopend re-integratietraject of een loonkostensubsidie (01-01-2005 - 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen met lopende re-integratietrajecten op het peilmoment. Daarnaast bevat de component informatie of er ook een loonkostensubsidie is ingezet tijdens het traject. Een re-integratietraject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, gelijktijdig of opeenvolgend, worden ingezet door de gemeente. De gegevens worden waargenomen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De SRG is de opvolger van de Monitor Scholing en Activering (MOSA), de WIW-statistiek en de ID-banenmonitor. De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te bieden van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle personen die (op het peilmoment) een lopend re-integratietraject hebben.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a84b

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier