Dataset

Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (01-01-2002 - 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen met een voorgedragen, startend of beëindigd re-integratietraject voor werklozen en arbeidsgehandicapten, dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) . De re-integratietrajecten zijn uitgesplitst in re-integratietrajecten met en zonder scholing.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Een verslagmaand loopt van de laatste dag van de aan de verslagmaand voorafgaande maand tot en met de laatste dag van de verslagmaand.

Populatie

Personen met een voorgedragen, startend of beëindigd re-integratietraject voor werklozen (WW-re-integratietraject) en arbeidsgehandicapten (AG-re-integratietraject) in de verslagmaand. Vanaf verslagperiode januari 2014 worden de WW-re-integratietrajecten niet meer gefinancierd door het UWV. Het aantal WW-re-integratietrajecten vanaf deze periode is dan ook 0.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a938

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier