Dataset

Personen die coachingsgesprekken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hebben gehad (01-01-2009 - 01-01-2010)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen die in de verslagmaand één of meer coachingsgesprekken hebben gehad met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Geannuleerde, afgemelde en afgezegde gesprekken en mislukte contacten worden niet meegeteld.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component bevat alleen gegevens over coachingsgesprekken. De start- en evaluatiegesprekken die vanaf 2009 ook in de UWV-bestanden zitten, worden niet meegeteld. Vanaf 1 januari 2009 worden, als gevolg van de fusie van het UWV met het Centrum Werk en Inkomen (CWI), ook bemiddelingsgesprekken gerekend tot coachingsgesprekken. In de registratie van het UWV Werkbedrijf is vanaf 2009 namelijk geen onderscheid meer te maken tussen de oorspronkelijke gegevens (re-integratiecoach UWV en bemiddeling door het CWI). Vandaar dat vanaf 2009 ook geen sprake meer is van 're-integratiecoach' maar van maar 'coachingsgesprek'. Daarnaast worden start- en evaluatiegesprekken vanaf 2009 ook niet meer meegeteld als gesprek. Bij de re-integratiecoach werd dit tot en met 2008 wel gedaan, omdat het onderscheid tussen start- en evaluatiegesprekken en re-integratiecoach voor die jaren niet mogelijk was. N.B. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden in overleg met het UWV.

Populatie

Personen die in de verslagmaand één of meer coachingsgesprekken hebben gehad met het UWV.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a892

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier