Dataset

Personen die re-integratiecoachgesprekken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hebben gehad (01-01-2006 - 01-01-2009)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen die in de verslagmaand één of meer bemiddelingsgesprekken hebben gehad met een re-integratiecoach van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV-re-integratiecoach).

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

N.B. Dez gegevens in deze component mogen alleen gebruikt worden in overleg met het UWV.

Populatie

Personen die in de verslagmaand één of meer bemiddelingsgesprekken hebben gehad met een UWV-re-integratiecoach.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a8b2

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier