Dataset

Personen die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen naar een vacature zijn verwezen (01-01-2005 - 01-07-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf) zijn verwezen naar een vacature.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In de brondata voor de jaren 2005-2008 werd voor iedere verwijizng een record opgenomen. In 2009 en later werd voor alle verwijzingen op een en dezelfde dag maar één enkel record aangeleverd. Vanwege vergelijkbaarheid van de gegevens zijn zowel in de componenten vanaf 2009 als in de componenten van 2005-2008 alle verwijzingen op een en dezelfde dag als één enkele verwijzing geteld. N.B. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt in overleg met het UWV. Het gaat hier dus om dagen met een of meer verwijzingen.

Populatie

Alle personen die door UWV Werkbedrijf zijn verwezen naar één of meerdere vacatures. Meerdere verwijzingen op één dag worden als een enkele verwijzing geteld.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a983

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier