Dataset

Personen die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen naar een vacature zijn verwezen (01-01-2005 - 01-07-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV Werkbedrijf) zijn verwezen naar een vacature.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

In de brondata voor de jaren 2005-2008 werd voor iedere verwijizng een record opgenomen. In 2009 en later werd voor alle verwijzingen op een en dezelfde dag maar één enkel record aangeleverd. Vanwege vergelijkbaarheid van de gegevens zijn zowel in de componenten vanaf 2009 als in de componenten van 2005-2008 alle verwijzingen op een en dezelfde dag als één enkele verwijzing geteld. N.B. Deze gegevens mogen alleen worden gebruikt in overleg met het UWV. Het gaat hier dus om dagen met een of meer verwijzingen.

Populatie

Alle personen die door UWV Werkbedrijf zijn verwezen naar één of meerdere vacatures. Meerdere verwijzingen op één dag worden als een enkele verwijzing geteld.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a983

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset