Dataset

Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (01-01-2002 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen met een lopend re-integratietraject voor werklozen en arbeidsgehandicapten, dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) .

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens worden ontleend aan het Systeem Inkoop Re-integratie (SIR) van het UWV. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de re-integratie van werklozen (SIR-WW) en van arbeidsgehandicapten (SIR-AG). De gegevens worden geaggregeerd op persoonsniveau en type re-integratietraject. Dat betekent dat (per persoon) overlappende re-integratietrajecten per type re-integratietraject (dat wil zeggen onderscheiden naar re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapten en idem voor werklozen, en beide onderscheiden naar het al of niet aanwezig zijn van scholingsactiviteiten) zijn samengevoegd. N.B. In de ssb-component VRLUWVTRAPERSAGGJJJJMMDDTABVV is (per persoon) verder geaggregeerd tot op het niveau re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapten respectievelijk werklozen.De gegevens zijn zodanig bewerkt dat per peildatum (einde van de maand) is vastgesteld of er sprake is van lopende re-integratietrajecten en zo ja, van hoeveel. De re-integratietrajecten zijn onderverdeeld in re-integratietrajecten met en zonder scholing.

Populatie

Personen met een lopend re-integratietraject voor werklozen (WW-re-integratietraject) en arbeidsgehandicapten (AG-re-integratietraject) op peilmoment.Vanaf verslagperiode januari 2014 worden de WW-re-integratietrajecten niet meer gefinancierd door het UWV. Het aantal WW-re-integratietrajecten vanaf deze periode is dan ook 0.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a8d5

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset