Dataset

Kenmerken van re-integratietrajecten die gefinancieerd worden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (01-01-2019 - 01-01-2020)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze buscomponent uit het Sociaal-statistische Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin een re-integratietraject voor arbeidsgehandicapten (AG) of werklozen (WW) plaatsgevonden heeft, gefinancieerd door het UWV. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode waarin de persoon in die periode een re-integratietraject volgde. Een persoon kan meer dan één re-integratietraject volgen.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

De populatie bestaat uit alle re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapte personen en werklozen welke door het UWV gefinancieerd zijn in het verslagjaar.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804d7bc6

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset