Dataset

Personen die coachingsgesprekken met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen hebben gehad (01-01-2009 - 01-01-2010)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen die in de verslagmaand één of meer coachingsgesprekken hebben gehad met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Geannuleerde, afgemelde en afgezegde gesprekken en mislukte contacten worden niet meegeteld.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Deze component bevat alleen gegevens over coachingsgesprekken. De start- en evaluatiegesprekken die vanaf 2009 ook in de UWV-bestanden zitten, worden niet meegeteld. Vanaf 1 januari 2009 worden, als gevolg van de fusie van het UWV met het Centrum Werk en Inkomen (CWI), ook bemiddelingsgesprekken gerekend tot coachingsgesprekken. In de registratie van het UWV Werkbedrijf is vanaf 2009 namelijk geen onderscheid meer te maken tussen de oorspronkelijke gegevens (re-integratiecoach UWV en bemiddeling door het CWI). Vandaar dat vanaf 2009 ook geen sprake meer is van 're-integratiecoach' maar van maar 'coachingsgesprek'. Daarnaast worden start- en evaluatiegesprekken vanaf 2009 ook niet meer meegeteld als gesprek. Bij de re-integratiecoach werd dit tot en met 2008 wel gedaan, omdat het onderscheid tussen start- en evaluatiegesprekken en re-integratiecoach voor die jaren niet mogelijk was. N.B. Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden in overleg met het UWV.

Populatie

Personen die in de verslagmaand één of meer coachingsgesprekken hebben gehad met het UWV.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a892

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset