Dataset

Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (01-01-2002 - 01-01-2017)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen met een voorgedragen, startend of beëindigd re-integratietraject voor werklozen en arbeidsgehandicapten, dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) . De re-integratietrajecten zijn uitgesplitst in re-integratietrajecten met en zonder scholing.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Een verslagmaand loopt van de laatste dag van de aan de verslagmaand voorafgaande maand tot en met de laatste dag van de verslagmaand.

Populatie

Personen met een voorgedragen, startend of beëindigd re-integratietraject voor werklozen (WW-re-integratietraject) en arbeidsgehandicapten (AG-re-integratietraject) in de verslagmaand. Vanaf verslagperiode januari 2014 worden de WW-re-integratietrajecten niet meer gefinancierd door het UWV. Het aantal WW-re-integratietrajecten vanaf deze periode is dan ook 0.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a938

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset