Dataset

Kenmerken van re-integratietrajecten die gefinancieerd worden door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (vanaf 01-01-2020)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal-statistische Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin een re-integratietraject voor arbeidsgehandicapten (AG) of werklozen (WW) plaatsgevonden heeft, gefinancieerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode waarin de persoon in die periode een re-integratietraject volgde. Een persoon kan meer dan één re-integratietraject volgen.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

De populatie bestaat uit alle re-integratietrajecten voor arbeidsgehandicapte personen en werklozen welke door het UWV gefinancieerd zijn in het verslagjaar.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080603b9f

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier