Dataset

Re-integratietrajecten door gemeenten, 2005 - 2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het aantal door de gemeente ingezette re-integratietrajecten.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste halfjaar 2005 tot en met tweede halfjaar 2012.

Status van de cijfers: De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2014: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Re-integratie; aantallen voorzieningen, type, regio.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71062ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71062ned

Standen en stromen van re - integratietrajecten per gemeente, naar regio.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71062ned

Standen en stromen van re - integratietrajecten per gemeente, naar regio.