Dataset

Kenmerken van trajectperiodes van personen met re-integratietrajecten in het kader van de Werkloosheidswet (vanaf 01-01-2019)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit hetStelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen een re-integratietraject voor werklozen (WW) volgden, gefinancieerd of gefaciliteerd door het UWV. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode waarin de persoon in die periode een re-intgeratietraject volgde.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De component geeft voor alle personen met één of meerdere re-integratietrajecten in het kader van de Werkloosheidswet uit de SIRAGVOORZIENINGENJJJJBUSVV de perioden met traject weer.

Populatie

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle werkloze personen die in een bepaald verslagjaar één of meer re-integratietrajecten hebben gevolgd.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410804d7bd9

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier