Dataset

Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht, 1998-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in de aantallen uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW). Naast gegevens over het aantal uitkeringen aan het begin en het eind van de verslagperiode, geeft de tabel inzicht in het administratieve verschil aan het eind van de verslagperiode en bij beëindiging van de uitkering de duur van de uitkering.

Vanaf 1 juli 2015 is de naam van de gemeente De Friese Meren gewijzigd in De Fryske Marren. Deze wijziging wordt/is vanaf 1 januari 2016 verwerkt in de tabel.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio.

Gegevens beschikbaar van: Het eerste kwartaal 1998 tot en met het vierde kwartaal 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van het eerste kwartaal 1998 tot en met het derde kwartaal 2015 zijn definitief. De gegevens van het vierde kwartaal 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70059ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70059ned

Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70059ned

Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.