Dataset

Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht, 1998-2015

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-06-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

De tabel geeft inzicht in de aantallen uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet (WW). Naast gegevens over het aantal uitkeringen aan het begin en het eind van de verslagperiode, geeft de tabel inzicht in het administratieve verschil aan het eind van de verslagperiode en bij beëindiging van de uitkering de duur van de uitkering.

Vanaf 1 juli 2015 is de naam van de gemeente De Friese Meren gewijzigd in De Fryske Marren. Deze wijziging wordt/is vanaf 1 januari 2016 verwerkt in de tabel.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoons- en uitkeringskenmerken:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • regio.

Gegevens beschikbaar van: Het eerste kwartaal 1998 tot en met het vierde kwartaal 2015.

Status van de cijfers: De gegevens van het eerste kwartaal 1998 tot en met het derde kwartaal 2015 zijn definitief. De gegevens van het vierde kwartaal 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70059ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70059ned

Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70059ned

Werkloosheidsuitkeringen, in - en uitstroom per verslagperiode naar duur. Regio, geslacht en leeftijd.