Dataset

Kenmerken van trajectperiodes van personen met re-integratietrajecten in het kader van de Werkloosheidswet (vanaf 01-01-2019)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze buscomponent uit hetStelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen een re-integratietraject voor werklozen (WW) volgden, gefinancieerd of gefaciliteerd door het UWV. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode waarin de persoon in die periode een re-intgeratietraject volgde.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De component geeft voor alle personen met één of meerdere re-integratietrajecten in het kader van de Werkloosheidswet uit de SIRAGVOORZIENINGENJJJJBUSVV de perioden met traject weer.

Populatie

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle werkloze personen die in een bepaald verslagjaar één of meer re-integratietrajecten hebben gevolgd.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804d7bd9

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset