Dataset

Personen met een gestart re-integratietraject (01-01-2005 - 01-01-2013)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

De component bevat gegevens over personen waarvoor in de verslagmaand een re-integratie-traject is gestart. Een re-integratietraject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling gelijktijdig of opeenvolgend door een gemeente worden ingezet. De statistiek waarin deze gegevens worden waargenomen, is de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De SRG is de opvolger van de Monitor Scholing en Activering (MOSA), de WIW-statistiek en de ID-banenmonitor. De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te geven van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle personen voor wie in de verslagmaand een re-integratietraject is gestart.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a85e

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier