Dataset

Personen met een gestart re-integratietraject (01-01-2005 - 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De component bevat gegevens over personen waarvoor in de verslagmaand een re-integratie-traject is gestart. Een re-integratietraject is gedefinieerd als een periode waarin één of meerdere voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling gelijktijdig of opeenvolgend door een gemeente worden ingezet. De statistiek waarin deze gegevens worden waargenomen, is de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG). De SRG is de opvolger van de Monitor Scholing en Activering (MOSA), de WIW-statistiek en de ID-banenmonitor. De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te geven van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

Alle personen voor wie in de verslagmaand een re-integratietraject is gestart.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021a85e

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset